Tarih Öncesi Devirler

30
Görüntüleme

İnsanoğlu yazının icat edildiğinden sonraki zamanı tarihi çağlar, yazının icadından öncesindeki zamanıysa tarih öncesi devirler olarak adlandırmıştır. Tarih öncesi devirler taş devri ve maden devri olarak ikiye ayrılmıştır ve yine bu iki tarih öncesi ana devirde kendi içlerinde ayrıca çeşitli bölümlere ayrılmışlardır.

Taş Devri

Taş devri tarih öncesi devirlerin ilkidir ve sırasıyla kaba taş, yontma taş ve cilalı taş olarak üç döneme ayrılmıştır.

İnsanoğlu taş devrinin başlarında keskin ve sivri olan henüz yontulmamış taşlardan faydalanıyordu. Taş devrindeki insanlar başlangıçta yerleşik bir hayat sürmüyorlardı. Bu devrin sonlarına doğru insanlar taş ve kemikleri yontarak, kendilerine bunlardan gündelik hayatlarında işlerini görmeye yardımcı olan çeşitli aletler yapmaya başlamışlardır. İnsanlar bu devirde geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyorlardı. Henüz doğada yabani bir halde bulunan hayvan ve bitkilerin evcilleştirme yolu ile hayvancılık ve tarıma geçilmemişti.


Hayvancılığa geçişte evcilleştirilmiş hayvanlar

Yine bu devrin sonlarına doğru mağara ve ağaç kovuklarında yaşamaya başladılar. İnsanlar içerlerinde yaşadıkları mağaralara çeşitli resimler yapmıştır. İnsanoğlu taş devrinin sonlarına doğru ateşi bulmuşlardır ve yabani bazı hayvanlar ile bitkileri evcilleştirebilmişlerdir. Ateşte pişirdikleri kil ve topraktan yaptıkları kaplarda günlük tüketim ihtiyaçlarını aşan üretim fazlalarını saklamışlardır.

Bu devrin en sonlarına doğru evler yapılmaya başlandı ve bu evlerin meydana getirdiği ilk köyler ortaya çıktı. Ülkemizde Çatalhöyük (Konya) civarında bu devire ait kalıntılar bulunmaktadır.


Çatalhöyük – Konya

Maden Devri

Maden devri tarih öncesi devirlerin ikincisi ve sonuncusudur ve yine sırasıyla bakır, tunç ve demir olmak üzere üçe ayrılır. İnsanoğlu maden devrinde başlangıçta doğada yaygın olarak bulunan ve işlenebilmesi kolay olan madenleri kullanmaya başladı. Sonralarda ise bakır, ardından bakırla kalayın karışımı sonucu elde edilen tunç keşfedildi. Bakır daha kolay işlenebilir olduğundan çok daha yoğun kullanılmıştır ve bakırdan daha çok silah ve gündelik hayatta kullanılan eşyalar yapılmıştır. Maden devrinin sonlarında ise demir madeni kullanılmaya başlanmıştır.

Maden devrinde devlet düşüncesi ilk kez ortaya çıkmaya başlamıştır. Tekerleğin icadıyla ilk arabalar yapılmış ve ticaret gelişmiştir. Yine demirden yapılan silahlar farklı kültürlere sahip topluluklar arası mücadeleleri, savaşları hızlandırmıştır. Bu dönemde ataerkil aile anlayışı ortaya çıkmıştır. Ülkemizde bu devire ait kalıntılar Alişar (Yozgat), Alacahöyük (Çorum) ve Truva (Çanakkale) civarlarında bulunmaktadır.


Alacahöyük – Çorum

Tarih öncesi olarak adlandırılan devirler yazının icadından önceki dönemler olduğundan bu devirler net olarak aydınlatılamamıştır ve aydınlatılması mümkün değildir. İnsanoğlu bu devirlere ait bilgilere, günümüze kadar ulaşan kalıntılar aracılığıyla ulaşmıştır. Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş zamanları coğrafi konum, iklim koşulları ve kültürler arası iletişim gibi nedenlerden dolayı bölgeden bölgeye farklılık göstermiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin