Milattan Önce Kurulan Türk Devletleri

45
Görüntüleme

İlk çağda toplam 11 tane Türk Devleti kurulmuştur ve bunlardan 4 tanesi milattan önce kurulan Türk Devletleri sınıfına girer.

1. Sakalar (İskitler) – M.Ö. 670

Sakalar Orta Asya’da ve Doğu Avrupa’da yaşamış atlı göçebe bir Türk halkıdır. Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi arasında yaşamışlardır. M.Ö. 2. yüzyılda Orta Asya’dan güneye inerek Bahtriya’yı yendikten sonra Hint yarımadasına girdiler.

Savaşlarda kullandıkları en önemli silah, savaş baltasıydı. Ayrıca ok, yay ve kılıç da kullanırlardı. İskit sanatında, hayvan üslubu önemli yer tutar. At, geyik, kuş motifleri ağırlıktadır. Susa çevresinde bulunan çivi yazılı kitabeler Saka dilinin Türkçe kelimelerden oluştuğunu gösteriyor.

2. Büyük Hun İmparatorluğu – M.Ö. 220

Asya Hun İmparatorluğu olarak ta bilinirler. Hunlar günümüzün Moğolistan bölgesinde; Çin’in kuzeybatısında yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bilinen ilk imparatorları Teoman’dır. En büyük imparatorları ise Mete’dir. Çinliler önüne geçemedikleri Hun’ların saldırılarının ardından M.Ö. 214 yılında Çin Seddi’ni inşa etmek zorunda kalmıştır. Kuruluşu hakkında kesin bilgiler yoktur. M.Ö. 220 yılında Teoman tarafından kurulduğu kabul edilir. M.Ö. 200 yıllarında Çin’i yenilgiye uğratarak vergiye bağlamıştır. Mete devrinde Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında kalan tüm topraklara hakim olmuştur.

Mete’nin ölümünden sonra bir süre daha gücünü koruyan devlet, M.Ö. 46 yılında Doğu Hun ve Batı Hun olmak üzere ikiye ayrıldı.

3. Doğu Hun Devleti – M.Ö. 46

M.Ö. 46 yılında Büyük Hun İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile kurulmuştur. Doğu Hun Devleti Ho-Han-ye yönetiminde Talas’ın doğusunda Büyük Hun İmparatorluğu’nun asıl mirasçıları olarak M.S. 48 yılına kadar hüküm sürmüştür. Çin’in siyasi hareketleri sonucu, M.S. 48 yılında Doğu Hun bölünme sürecine girmişlerdir. Nihayetinde Güney Hun ve Kuzey Hun olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.

4. Batı Hun Devleti – M.Ö. 46

Büyük Hun İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması zamanında Çiçi ve destekçileri şimdiki Batı Türkistan yöresine çekilerek yönetimden ayrılmışlardır ve Çiçi yönetiminde Talas’ın batısına egemen olmuşlardır. Çin’e karşı verdiği mücadelede kısa bir süre sonra başarısız olduğu görülmüştür. Temel sebeplerinden birisi yönetimindeki askerlere katı davranmasıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin