Mahlas Nedir Ve Bilinen Şairlerin Mahlasları

11
Görüntüleme

Mahlas, daha çok şairlerin kullandığı lakin aynı zamanda yazarların da kullandıkları takma isimlerdir. Şair ve yazarların takma ad kullanmalarının sebebi; cinsiyetlerini saklamak isteyişleri, yazdıklarına karşı herhangi bir karşılık yani atışma istememeleri, yazar ve şairlerin gerçek isimlerinin kullanmalarının bazı sanat çevrelerince hoş karşılanmaması, bunun bir gelenek olması ve aynı isme sahip olanların birbirleriyle karıştırılmasının önüne geçmektir.

Mahlas başka ülkelerdeki yazar ve şairler tarafından da kullanılmaktadır .Mahlas, bizim edebiyatımıza İran edebiyatının etkisiyle 1400’lü yıllarda girmiştir ve edebiyatımızda ki ilk mahlas, Şeyhi’dir. Türk edebiyatındaki şair ve yazarların kullandıkları mahlaslar genellikle Arapça ve Farsça’dır.

Divan ve halk edebiyatında mahlasları yeni yazar ve şairlere üstadları tarafından verilirdi. Üstadları bu yeni şair ve yazar olan kişilere fitne ve fesattan kaçınmalarını, müstehcen yazmamalarını, bayağılaşmamayı ve hicve düşmemelerini öğütlerlerdi ve yine tüm bunların sonunda dualar okunurdu. Tanzimat döneminde usta-çırak ilişkileri zayıfladığından yeni şair ve yazar olan kişiler kendi mahlaslarını kendileri seçmekteydiler.

Bazı şairler şiirlerinde adınan mahlas beyti denilen, içerisinde kendi mahlaslarının geçtiği beyitlere yer verirler. Bir çok yazar ve şairin kullandıkları mahlaslar kendilerinin gerçek adlarının önüne geçmiş ve böylelikle bu sanatçıların gerçek adlarının bilinirliği ortadan kalkmıştır.

Fuzuli, Nabi, Firdevsi ve Hayreti divan edebiyatı yapan bazı bilinir şairlerin mahlaslarıdır. Yine mesela şiir yazan Osmanlı İmparatorluğu padişahları olan Fatih Sultan Mehmet “Avni” ve Kanuni Sultan Süleyman ise “Muhibbi” mahlaslarını kullanmışlardır.

Diğer başka mahlas örnekleri ise şunlardır;
Halide Edip Adıvar Halide Salih mahlasını, Melih Cevdet Anday Niyaz Niyazoğlu mahlasını, Nurullah Ataç Ahfesin Keçisi mahlasını, Tarık Buğra Mehmet Nazım ve Jale Baysan mahlaslarını, Reşat Nuri Güntekin Ateş Böceği mahlasını, Refik Halit Karay Kirpi mahlasını, Nazım Hikmet Ran Mümtaz Osman ve Nurettin Cemal gibi bir kaç farklı mahlasları ve Ahmet Agah Beyatlıysa Yahya Kemal Beyatlı mahlasını kullanmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin