Kutadgu Bilig Hakkında Bilmeniz Gerekenler

11
Görüntüleme

Kutadgu Bilig adlı eser Yusuf Has Hacip tarafından Doğu Karahanlı devleti hükümdarı Uluğ Buğra Kara Han’a verilmek için yazılmıştır. Asıl adı Balasagunlu Yusuf olan yazara, eserini Buğra Kara Han huzurunda okuduktan sonra Kara Han’ın kendisi tarafından tebrik edilerek; vezir, şair anlamı taşıyan “Has Hacip” ünvanı verilmiştir.

Eseri yazmaya aşağıdaki görselde bulunan Balasagun şehrinde başlayan yazar, eserini sonradan gittiği Kaşgar’da tamamlamıştır. Kutadgu Bilig 1069-1070 yılları arasında yazılmıştır.

Kutadgu Bilig günümüz Türkçesinde “mutluluk veren bilgi” veya “kutlu olabilme bilgisi” anlamlarına gelir. Yusuf Has Hacip bu eseriyle, eseri okuyanı “kamil insan” seviyesine taşımak istemiştir. Eserde devlet yönetimi, hükümdarın sorumlulukları, ahlak, akıl ve fazilet gibi kavramlar işlenmiştir.

Kutadgu Bilig Eserinde Bulunan Kahramanlar

Eserle anlatılmak istenilenler dört sembolik hayali kahraman üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır;

Kuntogdı (Gündoğdu) – Hükümdar – Adaleti temsil eder.

Aytoldı (Dolunay) – Vezir – Saadeti temsil eder.

Ögdülmis (Övülmüş) – Vezir – Aklı temsil eder.

Odgurmış (Uyanmış) – Derviş – Akıbeti temsil eder.

Kutadgu Bilig’e Ait Bilgiler

Eser aruz vezniyle yazılmıştır ve mesnevi tarzındadır. Türk edebiyatındaki ilk siyasetname olma özelliğini taşır. Toplam 6645 beyitten oluşur. Eser Türkçe’nin Hakaniye (Çağatay) lehçesi ile kaleme alınmıştır.

Kutadgu Bilig’den Bir Kesit

Sözümü söyledim ben kitabı yazdım
Uzanıp iki dünyayı tutan bir eldir.

Kitabın adını koydum Kutadgu Bilig
Kutlu olsun okuyana,elini tutsun.

Kutadgu Bilig adlı bu eserin üç nüshası bulunmaktadır ve bu nüshalar Fergana, Kahire ve Viyana’da bulunmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin