Kadına Yönelik Şiddet

24
Görüntüleme

Kadına yönelik şiddet dünyada en yaygın olarak görülen insan hakları ihlalidir. Bu asli bir insan hakları ihlali olan şiddetin sebebi erkek egemenliğinin dünya genelinde yaygın olması olarak düşünülmektedir.

Kadına yönelik şiddet yalnızca dayak, yaralama, öldürme gibi fiziksel şiddetler değildir. Kadına yönelik şiddetin psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet gibi başka çeşitleri de vardır.

Kadına Yönelik Şiddetin Çeşitleri

Kadına yönelik şiddet türlerine örnekler vermek gerekirse, dünyada en çok rastlanılan kadına şiddet vakaları olan şu örnekler verilebilir;

Aşağılama, hakaret etme, hor görme, eve kapama, ölüm tehditleri, zorla gerçekleştirilen cinsel beraberlikler, bağırmak, korkutmak, küfretmek, giyimine karışmak, sosyal hayatına müdahale etmek, çocuklarından uzaklaştırmak, şantaj ve tehdit, düşüncelerine önem vermemek, kadının mallarına ve gelirine el koymak, bazı olmazsa olmaz harcamalarını finanse etmemek, fuhuş yapmaya zorlamak, zorla evlendirmek, çocuk doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak, rahatsız edici cinsel içerikli mesajlar atmak ve hareketler yapmak, el ile vücuduna dokunmak, bekaret kontrolü yaptırtmak, kadın sünneti ve çalışma hayatına engel olmak.

Kadına Yönelik Şiddetin Sonuçları

Kadına gösterilen bu şiddetler kadınların depresyona girmelerine, uyku ve beslenme bozuklukları yaşamalarına, sosyal ilişkilerinin bozulmasına ve intihar eğilimi göstermelerine neden olur.

Dünyada hemen hemen her 3 kadından 1 tanesi hayatı boyunca en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Kadınlar şiddeti genelde eşlerinden ve ilişki içerisinde bulundukları erkeklerden görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde her saatte ortalama 12 kadına tecavüz ediliyor. Çin’de her ay takribi 100 bin kız çocuğu doğar doğmaz öldürülüyor. Birleşik Krallık’ta yaşayan her 7 kadından biri flört halinde olduğu erkek tarafından tecavüze uğruyor.

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet

Türkiye’de yaşayan kadınların dörtte biri fiziksel şiddete uğramaktadır. Şiddete uğrayan kadınların dörtte üçü eşi tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Cinayet sonucu ölen kadınların çoğu eşi tarafından öldürülmektedir. Türkiye’de her yıl 25 binin üzerinde kadın cinsel saldırıya maruz kalmaktadır. Mağdur kadınların yüzde 40’ı hiç şikayetçi olmamaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gerçekleştirdiği kadına yönelik aile içi şiddet araştırması sonucuna göre; ülkemizde bulunan kadınların %35.5’i şiddet görmektedir. İç Anadolu bölgesi kadınların şiddete en çok maruz kaldığı bölge iken Doğu Karadeniz bölümü kadınların en az şiddet gördüğü yerdir. Bu veriler, ülkemizdeki kadına yönelik şiddetin ne denli ciddi boyutlarda olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Kadınların yaşadıkları şiddette dahil tüm sorunlar Ataerkil yani erkek egemenliği zihniyeti yaklaşımıyla çözülemez.

Kadına Yönelik Şiddetin Çözümü

Tüm bu sorunların çözülebilmesi için; kadınların eğitimden ve iş hayatından yoksun bırakılmamaları, küçük yaşlardan itibaren evlilik yılları da dahil tüm hayatları devlet gözetiminde olmalı, kadın sığınma evlerinin sayısının artırılması ve sığınma evlerinin ekonomik yönden desteklemesi, kadınları öldüren erkeklere uygulanan haksız tahrik indiriminin kaldırılması, cezai müeyyidelerin suçun niteliğine göre artırılarak en hızlı şekilde kesin olarak uygulanması, şiddet tehlikesi altındaki kadını koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınması, can güvenliği nedeniyle gerekiyorsa kent, kimlik, barınma yerlerinin değiştirilmesi ve geçinme sorununun çözülmesi, çocuklarının eğitimine devam etmesinin sağlanması gibi somut tedbirler alınmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin