İnsanlığın Cevap Veremediği Sorular

19
Görüntüleme

İnsanlar olarak tarihte ya da bilimde cevap veremediğimiz bazı sorular ya da sorunlar var. Bunlar kağıt kalemle çözülebilecek tipte olanlar değil. Bazılarına cevap üretsek bile tatmin edici olmayan sorulardan bazılarını bu yazımızda derledik.

Büyük Depresyon’un Sebebi Neydi

1929 yılında başlayan ve büyük buhran olarakta bilinen büyük depresyon bir çok ülkede yaşanan ekonomik sorunların kaynağı olmuştur. Sanayileşmiş ülkeleri daha çok etkileyen bu dönem özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da fazlasıyla hasara yol açmıştır. Uluslar arası ticaret önemli ölçüde yavaşlamış hatta durma aşamasına gelmiştir. İnşaat faaliyetleri durmuş, tarım ürünleri aşırı değer kaybetmiş ve çiftçileri zor durumda bırakmıştır.

Büyük depresyonun sebepleri üzerine çokça araştırmalar yapılmış olsa bile net bir sebep bulunamamıştır. Gösterilen temel sebepler ise büyük şirketlerin mali güçleri, bankacılık sisteminin kötü yapılanmış olması ve dönemin yöneticilerinin ekonomi alanında tecrübesiz olması şeklindedir.

Dillerin Kökeni Nedir

Dillerin kökeni insanlık tarihini uzun zamandır düşündüren bir olay. Yazı geride iz bırakabilirken konuşma dili takip edilebilir kalıntılar bırakmıyor. Üzerine onlarca kitap yazılan, araştırmalar yapılan bu hususa dair yine de net bir cevap yok.

Sanayi Devrimini Başlatan Şey Neydi

Sanayi devrimi 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında tarım, üretim, taşımacılık gibi alanlarda İngiltere’de ortaya çıkıp bir anda dünyaya yayılan bir süreçtir. İş gücü gereksinimini artırmış, yaşamı kolaylaştırmış olsa bile çevreye verdiği zarar ortada olan bu devrimin aniden nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir.

Dil Sonradan Nasıl Kazanılır

Yeni bir dil öğrenmek kişiden kişiye göre kolay ya da zor olabilir. Fakat ilk dil çocuklukta edinilir. Bilim adamları bu hususta doğal öğrenilir ya da öğretilir şeklinde iki farklı görüşe ayrılmıştır. Ama hangi yol olursa olsun beynin verdiği tepkilere bağlı olduğu kesindir.

Rakamlar Gerçekte Nedir

Rakamlar ve sayılar birer obje midir? Yoksa sadece bir şeyleri ifade etmek için kullanılan rastgele araçlar mıdır? Üzerinde düşünüldüğünde nasıl birer anlam ifade ettiklerini anlamak zor. Daha fazla bilgi almak için Sayılar Nasıl İcat Edildi adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yığın Paradoksu

Sorites paradoksu olarakta bilinen bu paradoks özetle şu şekildedir:
Euplides, hiçbir zaman bir “kum yığını” oluşturulamayacağını iddia etmiştir. Çünkü bir kum tanesi, “yığın” değildir. Yanına bir tane daha koyarsak yine yığın oluşmaz. “Kum yığını” olmayan birşeyin yanına (veya üzerine) kum tanesi koymakla yığın elde edemeyeceğimize göre Hiçbir zaman “kum yığını” oluşturamayız.

Aslında bu paradoks sadece kum yığını üzerine değil, kesin sınırları olmayan nesneler üzerinedir. Örneğin bir kişiye kel diyebilmek için en fazla kaç adet saçının olması gerekir, akşam saat kaç iken saat çok geç oldu denir, sonsuz sayısından 1 çıkarırsak nasıl yine sonsuz olur.

Kara Delikler Gerçekten Var Mı

Kara delikler gerçekten var mı? Varsa iç yapısı nasıl? Kuantum mekaniğine göre kara delikler yok edilemez. O halde binlerce yıldır depoladıkları bilgiler nelerdir? Genel rölativite kara deliği boşluk olarak tanımlar, o halde kara delik tarafından yutulan gök cisimleri nereye gidiyor? Cevapsız bir çok soru olması kara deliklerin gerçekten var olup olmadıkları yönünde şüphe uyandırıyor.

Untriseptium

Untriseptium adı aslında 137. element için devam eden arayışlarda bu elementin yerine kullanılan bir yer doldurucu isimdir. Richard Feynman tarafından öne sürülmüştür ve Feynmanium (FY) olarakta bilinir. Atom numarası 137 den büyük olan bir elementin 1s elektronu ışık hızından daha hızlı hareket edecektir. Bu yüzden bu sayı bilim dünyasında pi sayısı kadar önemli görülmektedir. Buradaki asıl soru ise böyle bir element var mıdır? Varsa nasıl bir yapıdadır ve bu elementin getirebileceği güçler nelerdir?

Neden Rüya Görürüz

Rüyalarda genellikle gördüğümüz şeyler gerçek hayatta yapabilmenin imkansız olduğu şeylerdir. Rüyalar ise REM uykusu ile ilişkilendirilirler. Bir gecede ise ortalama 2 saat rüya görürüz. Fakat neden görürüz, neyi göreceğimize karar veren mekanizma nedir bilinmiyor.

Yaşamın Kimyasal Kökeni Nedir

Yaşamın kimyasal kökeni nedir? Yaşam formu oluşturmayan kimyasal bileşenler bir araya gelerek nasıl yaşayan bir varlık oluşturuyor? Dünya üzerinde yaşam nasıl başladı? 4.4 milyar yıl önce su buharı sıvı hale geldi, 2.7 milyar yıl önce ise karbon izotopları sabit hale geldi. Bu süreçten sonra kimyasal bileşenlerin bir araya gelerek kompleks bir yaşam formu oluşturması nasıl gerçekleşti gerçekten bir cevabı yok.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin