İlk Çağ Tarihi

17
Görüntüleme

İnsanlık kendi tarihini tarih öncesi çağlar ve tarih çağları olarak iki ana gruba ayırmıştır. Tarih çağlarından ilki ve en uzun olanı ise ilk çağ olarak adlandırılır.

İlk çağın başlangıcı olan yazının bulunuşu (M.Ö. 3500) aynı zamanda tarih çağları ile tarih öncesi çağların ayrım noktasıdır. Başlangıcı yazının icadı kabul edilen ilk çağın bitiş tarihi ise kavimler göçüdür (M.S. 375).Her ne kadar tarihçilerin geneli ilk çağın bitiş tarihini kavimler göçü olarak kabul etseler bile, bazı tarihçiler ilk çağın bitiş tarihini, Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesi (M.S. 395) olarak kabul ederler.

Bu çağda yazı; göçler, savaşlar ve ticaret aracılığıyla dünyanın bir çok yerine yayılma olanağı bulmuş, bir çok coğrafyada yazı kullanılır hale gelmiştir. Yazı zamanla insanlar tarafından geliştirilmiş ve ilk alfabe meydana getirilmiştir. Alfabenin yanı sıra mübadele aracı olan para ve takvim de ilk kez bu çağda insanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Yine matematik, geometri, astronomi ve tıp alanlarındaki ilk çalışmalar bu zaman diliminde yapılmıştır.

Tarih öncesi çağların sonlarına doğru yerleşik hayatını geliştirerek ilk devletleri oluşturan insanoğlu; ilk çağda ise bu devletleri bilhassa demirin bulunması ve işlenmeye başlanılmasından sonra daha da geniş sınırlara ulaştırarak, Roma İmparatorluğu, Asya Hun Devleti ve Çin Hanedanlığı gibi büyük devletler ve imparatorluklar kurmuşlardır.

Bu dönemde temelleri tarih öncesi çağlara ait olan hukuk kuralları daha da geliştirilmiştir. İlk çağda kölecilik oldukça yaygındı ve toplumsal sınıf farklılıkları da çok belirgin bir haldeydi.

İlk çağda insanların ekonomik uğraşları tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Paranın bulunması ve ticaret yollarının oluşması ile ticaret geniş coğrafyalarda yaygınlaşmaya başladı. Diğer çağlarda da önemini koruyacak olan bütün önemli ticaret yolları bu çağda meydana gelmiştir.

Tek Tanrılı inançlar olan Musevilik ve Hristiyanlık bu çağda ortaya çıkmıştır.Bu çağda her ne kadar tek Tanrılı inançlar ortaya çıkmış olsa bile insanların bir çoğu, tarih öncesi çağlardan kalma inançları olan çok Tanrılı dinlere inanmaktaydılar.

Tarihi çağların ilki olan ilk çağ insanlığın sonraki çağlarının temeli olmuş ve diğer tüm çağlar bu çağın getirdiği kültürel birikimler üstüne inşa edilmiştir

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin