Heykel Ve Heykelcilik Sanatı

50
Görüntüleme

Heykel, sanatsal bakış açısıyla oluşturulmuş üç boyutlu yapıdır. Genellikle insan, hayvan ya da nesnelerin heykelleri yapılır.

Heykel Sanatı

Heykel, genelde taş ve ahşap gibi malzemelerden yontularak yapılır. Bunun dışında kil, bal mumu gibi ara malzemelerden modellenebilir, bronz ve tunç gibi metallerden dökülebilir.

Heykelin Tarihi

Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda mermer, ağaç, taş, pişmiş toprak, maden gibi çok çeşitli malzemelerden yapılmış heykellere rastlanmaktadır. Yapılan incelemelerde insanların yaptıkları heykellerin büyük çoğunluğu ilah olarak tanıdıkları varlıkların tasviridir. Zaman zaman kral-kraliçe gibi hükümdar ailelerini, kahramanları ve kahramanlık olaylarını tasvir eden heykeller de bulunmuştur. Bunların dışında bilim, sanat ve sporda meşhur olmuş kimseleri ve çeşitli insan ve hayvanları eski heykellerde görebiliriz.

Fakat ilk heykelin kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair net bir bilgi yoktur. Çok eski çağlara dayanan heykelciliğin başlangıç sebebi dini inanış olarak düşünülmektedir. Eski inanışlarda bulunan ilahların genelde taş ve ağaçlara kazınarak yapılan heykellerinin karşısında tapınıldığı bilinmektedir.

Heykelcilik Teknikleri

Eksiltme (Yontma)

Genellikle taş ve ahşap heykelcilikte kullanılan bu yöntemde heykeltıraş tek bir parçayı istenen biçimde şekillendirir.

Manipülasyon (Modelleme / biçimleme)

Kil, balmumu ve alçı gibi maddeleri çeşitli aletlerle biçimlendirme tekniğidir.

Birleştirme (Yapılandırma / inşa)

Önceden şekillendirilmiş malzeme ve parçaların bir araya getirilmesidir. Kumaş, saç, çıta, kalas, formika, cam, ip, metal borular vb. maddeler kullanılarak yapılır.

Yerine geçme (Döküm)

Kil, balmumu gibi ara malzemeyle yapılan heykellerin; bronz gibi dayanıklı malzemeyle dökülmesidir.

Bitirme işi

Bitmiş heykellere yapılan cilalama, boyama ve yaldızlama gibi uygulamalardır.


Eksiltme (Yontma) Tekniği ile heykel yapımı

Günümüzde heykelcilik

Heykelcilik zaman içerisinde ticari bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle mermerden yapılan heykellerin kolay kolay bozulmaması, hatta arkeolojik kazılarda sıklıkla bulunması bunun bir göstergesidir. Rönesans hareketinden sonra heykelcilik ayrı bir önem kazanmıştır. Günümüzde yine bu dönemde adet edinilmiş olan dayanıklı mermerler kullanılmaktadır. Bunların dışında günümüzde heykelcik ya da biblo denilen küçük heykeller fil dişinden yapılarak ünlenmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin