Dünyanın En Çok Konuşulan Dilleri

19
Görüntüleme

Lisan, yani bilinen adıyla dil insanların kendi aralarında anlaşabilmesini, iletişim kurabilmesini sağlayan kendisine özgü kuralları olan doğal bir araçtır. Dil, kuşaklar arasında insanlığın kullandığı bir bağdır ve milleti birleştiren, yüzyıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir iletişim sistemidir.

Dilin nasıl ortaya çıktığını bilmenin kesin bir yolu mevcut değildir. İnsanoğlunun 500 bin senelik yaşamına bakıldığında, dilin nasıl ortaya çıktığını gösteren herhangi bir kanıt bulunamamıştır.

Dünyanın En Çok Konuşulan Dilleri

İnsanlık tarihi boyunca binlerce dil doğmuş ve zamanla yok olmuşlardır. Günümüzde dünyadaki 7.5 milyar civarı insanın konuştuğu yaklaşık 3.500 farklı dil bulunmaktadır. Lakin tüm bu dillerden yalnızca 15 tanesi insanların çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır. Yine tüm bu mevcut dillerin yalnızca 250 tanesi kadarı resmi dil niteliğindedir. En çok dil çeşidi Çin, Afrika ve Hindistan’dadır.

Çince

Dünyada en çok konuşanı olan dil Çincedir. Yaklaşık 1 milyar 150 milyon civarında insan Çince konuşmaktadır. Çince dünyadaki hemen hemen her beş insandan biri tarafından ana dil olarak kullanılır. Bu dil, Çin-Tibet dilleri ailesinin koluna dahildir. Çince, öğrenilmesi diğer dillere nispeten zor olan bir dildir. Çince, dünyanın en çok konuşulan dili olduğundan Birleşmiş Milletler’in aynı zamanda resmi dillerinden biridir.

İngilizce

Dünyada en çok konuşanı olan ikinci dil ise İngilizcedir. Dünya üzerinde toplam 510 milyon civarı insan İngilizce konuşmaktadır. İngilizce dünyada en çok yaygın olan ve en çok resmi dil olarak kullanılan dildir. İkinci dil ve resmi dil olarak dünya genelinde bir çok ülke ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır. İngilizce, ana dilleri farklı olan kişilerin konuştuğu ilk evrensel dil olarak tanımlanmaktadır. İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen olan uluslararası bir yardımcı dildir. Dilin Britanya Adaları’ndan öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğu’nun büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizce’nin daha geniş coğrafyalarca benimsenmesini önemli nispette artırmıştır.

Hintçe

Dünyada en çok konuşulan üçüncü dil ise 497 milyon civarı konuşanı ile Hintçedir. Genellikle Hindistan’ın kuzey, merkez ve batısında konuşulan bu dil, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Hintçe dünyanın en eski dillerinden biridir ve Hindistan dışında daha çok Hint sineması/Bollywood ile tanınmış, film müzikleri ile sevilmiştir.

İspanyolca

Dünyada konuşanı en fazla olan dördüncü dil 392 milyon civarı konuşanı bulunan İspanyolcadır. İspanyolca dünyada en çok ülkede resmi dil olarak kabul edilen dildir. Resmi dil olarak İspanyolcayı kullanan ülkeler:
İspanya, Küba, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Uruguay ve Venezuela’dır. İspanyolca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerikan Devletleri Örgütü, İbero-Amerikan Devletleri Örgütü, Afrika Birliği, UNASUR, Antraktika Anlaşması Sekreterliği, Latin Birliği, Karayip Ortak Pazarı ve NAFTA gibi uluslararası ve bölgeler arası organizasyonlarda resmi dil olarak kullanılmaktadır.

Rusça

Dünyada en çok konuşulan dillerden beşincisiyse Rusçadır. Yaklaşık 277 milyon insan Rusça konuşmaktadır. Rusça, Slav dillerinden Avrasya’da yaygın olarak konuşulan bir dildir. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir. Rusça, Kiril alfabesini kullanır çünkü Latin harfleri Rus dilindeki tüm sesleri ifade etmek için yeterli değildir. Rusça’nın en yaygın kullanıldığı ülkeler ise Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Belarus’tur. Bir zaman Sovyetler Birliği’ni oluşturan ülkelerde de eskisi kadar yaygın olmasa da yine de kullanılmaktadır.Örneğin Estonya’nın % 67,8’i Rusça konuşmaktadır. Sovyetler Birliği’nden dağılan ülkelerin çoğunda Rusça resmi dildir. Resmi dil değilse bile Rus dili okullarda öğretilmektedir. Baltık ülkelerinde ya yabancı dil olarak ya da anadil olarak Rusça konuşulmaktadır. Kazakistan, Beyaz Rusya ve Kırgızistan’da Rusça halen resmi dildir. Kuzey Kazakistan’ın büyük bir kısmı hala Rusça konuşmaktadır. Litvanya nüfusunun %60’ı Rusça bilmektedir. İsrail’de 750.000 kişi tarafından Rusça konuşulmaktadır. Bunlar eski Sovyetler Birliği’nden gelen Yahudi göçmenlerdir. Kazakistan, Belarus, Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Tacikistan’da okullarda zorunlu Rusça eğitimi verilir.

Diğer Diller

Tüm bu dillerden başka dünya üzerinde en çok konuşulan diğer diller ise sırasıyla Arapça, Bengal dili, Portekizce, Malayca ve Fransızcadır.

Arapçayı dünya üzerinde yaklaşık 250 milyon civarında insan konuşmaktadır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Mısır’da Arapça konuşulmaktadır.

Bangladeş dili olan Bengal dili yaklaşık 210 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

Portekizce 191 milyon civarı kişi tarafından konuşulan bir dildir. Brezilya, Macau, Angola, Venezuella ve Mozambik’te Portekizce konuşulur. Portekizce aynı zamanda Brezilya’nın resmi dilidir.

Malayca Malezya ve Endonezya’da yaklaşık 160 milyon insan tarafından kullanılan bir dildir.

Fransızca yaklaşık 130 milyon kişi tarafından Fransa, Belçika, Kanada, Kamerun, Ruanda, Tunus ve Haiti’de konuşulmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin