Bankacılık Sistemi Nasıl Ortaya Çıktı

8
Görüntüleme

Banka faiz karşılığında karşılıklı para alınıp verilen ve her türlü parasal işlemlerin gerçekleştirildiği kuruluştur. İnsanlar ilk bankacılık işlemlerini pazarlara koydukları bancolar yani masalar üzerinde yaparlarmış. Banka kelimesinin kökeni olarak İtalyanca bir kelime olan bu “banco” sözcüğü kabul edilir. Günümüzde banka sözcüğü mevcut tüm dünya dillerinde birbirine çok benzer olan sözcükler ile ifade edilir.

Bir rivayete göre bankacılık ilk olarak orta çağda Vatikan merkezli kiliselerin, insanların kutsal kabul edilen yerlere yaptıkları ziyaretlerde, bu ziyaretleri gerçekleştiren kişilerin değerli eşyalarını koruma amacı ile emanet almalarıyla ortaya çıkmıştır. Geçmiş zamanlarda insanlar para ve diğer değerli eşyalarını kilise papazlarına emanet ederlermiş. Bu emanet verme işleri sonucu biriken paraların bir kısmı papazlar tarafından başkalarına ödünç verilmeye başlanmış ve böylelikle bankacılığın ortaya çıktığı rivayet edilir.

Bir başka rivayete göre tarihteki ilk bankacılık faaliyeti M.Ö 3500’lü yıllarda Mezopotamya’da başlamıştır. Bu zamanlarda Mezopotamya’da bulunan tapınaklar aynı zamanda insanlardan kıymetli eşyalarını emanet alan yerlermiş.

Dünyada ilk küresel banka 1300’lü yıllarda Floransa’da ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki modern bankacılık ise 1600’lü yıllarda Amsterdam bankasının kurulmasıyla başlamıştır. Geçmişte mal tüccarı, komisyoncu ve nakliyeci olarak hizmet veren ilk bankalar zaman içerisinde kredi ve mevduat tahsis eden kuruluşlara dönüşmüşlerdir. Paranın ve ticaretin gelişmesi ile bunlara paralel olarak bankacılıkta gelişme göstermiştir.

İslamiyetin faizi haram kabul etmesi ve orta çağda Hristiyanların bu gibi para işleriyle uğraşmalarının kiliseler tarafından hoş karşılanmamasından ötürü para ile ilgili bu işler neredeyse bütünüyle Yahudilerin tekelinde toplanmıştır.

Türkiye’de Bankacılık

Türkiye coğrafyasında para işleri geçmişten beri, Cumhuriyet dönemine kadar kendileri birer gayri müslim olan banker ve tüccarların elindeydi. Türkiye’de ilk banka benzeri kuruluş 1845 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Mithat Paşa zamanında ise günümüzdeki Ziraat Bankasının geçmişteki temeli olan Memleket Sandıkları kurulmuştur. Türkiye’de bankacılık 1912’den sonra yayılmaya başlamış ve Akşehir Osmanlı İktisat bankası, Eskişehir Çiftçi bankası, Konya Milli İktisat bankası, Manisa Bağcılar bankası ve Adapazarı Emniyet bankası gibi bankalar bu yıllarda kurulmuşlardır. 1924 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün yönergeleri sonucunda cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan günümüzde de faaliyetlerine devam eden İş Bankası kurulmuştur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuz girin
Lütfen adınızı girin